Giới thiệu

Tây Bắc Nghệ An - đặc sản nghệ an, đặc sản tây bắc nghệ an, đặc sản du lịch nghệ an, đặc sản du lịch tây bắc nghệ an. 

Con Cuông, Cá Mát, Sông Giăng, Mật ong rừng, lươn nghệ an, súp lươn.