Thực phẩm sạch an toàn cho gia đình là nhu cầu cấp thiết của tất cả mọi gia đình, thực phẩm đông lạnh có nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn chế biến an toàn tại Hà Nội, nguồn thực phẩm sạch từ vùng quê nghệ an, không chất tăng trọng không chất bảo quản.