Súp lươn Nghệ An tại Hà Nội - Đặc sản xứ nghệ, cá mát, sông giăng, lươn đồng